නිදුක් බලන කට්ටිය

2011/10/27

සම්මා සතිය සහ යෝනිසෝ මනසිකාරය...

සම්මා සතිය කියන්නේ ආර්‍ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ තියෙන එක පියවරක්.. යහපත් සිහිය පිහිටුවා ගැනීම කියලයි අපට කියා දුන්නේ.. යහපත් සිහිය කිවුවහම මං හිතුවේ... කරන්න තියෙන වැඩ ටික අමතක කරන්නෙ පටලවා ගන්නේ නැතිව ඉන්න එක කියලා.. ඒත්.. සම්මා සතිය කියන්නේ ඊට වඩා ටිකක් එහාට ගියපු එකක් කියලා දැන් තේරෙනවා.. 


ඒ කියන්නේ නිවන් දැකීමට සුදුසු වූ දිට්ඨියක් පිහිටුවාගෙන, ඊට සුදුසු වූ සංකල්ප වඩා, වචන කතා කර, කර්මාන්ත කරගෙන,  උත්සාහයන් දරා,  ඇවතුම් පැවතුම් ඇතුව හිඳිමෙන් පසු මේ කියපු කාරණා කෙරෙහි තම සිහිය පිහිටුවාගෙන කටයුතු කිරීම සම්මා සතියයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ..


දැං අපේ සමහර අයට මතකයි නොවැ.. ජෝතිපාල මහත්තයා පළවෙනි සිංදුව කියපු දවසේ ඇඳගෙන ආ ඇඳුම.. අවශ්‍යනම් වර්ගෙත් එක්ක.. ඒක සම්මා සතිය නෙවෙයි..


අපි හිතමු සුජාතා සිටු දේවිය කිරිපිඩු පූජා කරපු විදිහ අපට හොඳට මතකයි කියලා... ඒකත් සම්මා සතිය නෙවෙයි.. 


අපි හිතමු, අපි ඔපීසියට යනකොට වරද්දන්නේ නැතිව අපේ බෑග් එකට අවශ්‍ය කළමණා ටික දාගෙන යනවා කියලා... ඒකත් සම්මා සතිය නෙවෙයි..

එහෙනං සම්මා සතිය කියන්නේ නිවන කෙරෙහි යොමු වූ දෘෂ්ඨියෙන් යුතුව සාදා ගත් සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති කරගන්නා සිහියයි...යෝනිසෝ මනසිකාරය..

එළඹ සිටි සිහිය, අවධි සිහිය යනු යෝනිසෝ මනසිකාරය යැයි වරක් මගේ මිතුරෙක් මට කීයේය.. එහෙත් යෝනිසෝ මනසිකාරය යනු එය නොවේ...


සම්මා දිට්ඨියට උපකාරී වන චින්තනය, නැත්නම් මෙනෙහි කිරීම යෝනිසෝ මනසිකාරයයි... අප මේ මේ කාරණා දෙස බැලිය යුත්තේ මේ ලෙසින්ය යනුවෙන් කෙලෙස් ඇති නොවන ලෙස මෙනෙහි කිරීම යෝනිසෝ මනසිකාරය යැයි මට සිතේ.. 


යෝනිසෝ මනසිකාරය සම්මා දිට්ඨියට අත්‍යවශ්‍යය.. එනම් අරි අටැඟි මගේ ගමන් ගන්නට නම් යෝනිසෝ මනසිකාරය පුරුදු කළ යුතුමය...
පසුව ලියන වග නම්..

මා මේ කරණුයේ මට ඇති අවබෝධයේ තරම අනුව මගේ විග්‍රහයයි.. සංවාදයට විවෘතයි...